News

Home Staging Nieruchomości co to jest ?
October 27, 2017

Home Staging nieruchomości – co to jest i skąd pochodzi?

Home Staging podobnie jak Hot Dog, Hamburger czy Haloween dotarł do nas ze Stanów Zjednoczonych. Wielu z nas słyszało o tym terminie, ale nie wielu wie skąd „to” się wzięło, i na czym „to” polega ? To tak trochę w stylu „wiem że dzwonią, ale nie wiem w którym kościele”. Więc może na początku powiem czym home staging nie jest. nie jest dekoracją wnętrz, nie jest odnawianiem, nie jest wbrew powszechnej opinii strasznie drogi, nie jest luksusem czy zwykłą zachcianką.
October 16, 2014

Online Information from KRS free of charge

Online Information from KRS free of charge. Ministry of Justice provided a new web site where one can find free of charge information from KRS. https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

May 26, 2015

Nieruchomości - Własny dom. Pozwolenie na budowę.

Nieruchomości - Własny dom. Pozwolenie na budowę. Nowelizacja prawa budowlanego. Nowelizacja prawa budowlanego. Kogo ucieszy? Już od 28 czerwca 2015 roku możliwa będzie budowa domów wyłącznie na podstawie zgłoszenia z projektem. Co to oznacza dla przeciętnego obywatela? Zdecydowanie mniej formalności ale przede wszystkim skrócenie czasu oczekiwania na możliwość rozpoczęcia budowy domu. Aktualnie zgodnie z art. 29.1a ustawy o Prawie Budowalnym art. 29: Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa ust 1a) „wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;” Zniesiony zostaje obowiązek dołączania do projektu budowlanego oświadczeń • zapewnieniu energii, wody, ciepła gazu • warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych. Nie ma też obowiązku dołączania oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej (dotyczy dróg niższej klasy). Uzgodnienia te zostaną wykonane na późniejszym etapie robót. Brak konieczności przedstawienia w/w dokumentacji skróci czas opracowywania projektu budowlanego przed rozpoczęciem inwestycji.
August 1, 2014

Changes in Land Book registry facilitate access to land registers via the internet

On Tuesday, July 1, 2014 came into force law which facilitate access to land registers via the internet. According to this change, you can electronically submit requests for a copy or extract of the land book and print making such a document via the informatic system. 

April 18, 2012

What kind of flats are clients looking for and which offers seems atractive to them.

What kind of flat customers are looking for and which offers pay them attention to? We dream of a mansion with a min. 3 bedrooms, but first of all we buy two rooms, and we invest in the studio. 4-room apartments are in range of 9 seeking a greater only at 45 - The analysis of real estate portal Oferty.net.

December 17, 2014

Home Staging & Staging a House - What is Home Staging

Home staging is about illusions. It's how David Copperfield would sell a house. It's beyond decorating and cleaning. It's about perfecting the art of creating moods. Staging makes your house look bigger, brighter, cleaner, warmer, more loving and, best of all, it makes home buyers want to buy it.