FAQ

Jakie są koszty aktu notarialnego?

Taksa notarialna.

Na podstawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 27 września 2007 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 12 października 2007 r.) ulegają zmianie stawki notarialne. 


Maksymalna stawka wynosi od wartości:

  1. do 3.000 zł - 100 zł;
  2. powyżej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
  3. powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
  4. powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
  5. powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
  6. powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
  7. powyżej 2.000.000 zł - 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.


Za sporządzenie aktu notarialnego maksymalna stawka wynosi połowę wyżej określonej kwoty. Za wydanie jego odpisu notariusz pobiera 6 zł.

Taksę pobiera notariusz przy sporządzaniu aktu.

Do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT wynoszący 23%.

Ponadto przy podpisaniu aktu notarialnego w przypadku wpisu do księgi wieczystej wnosi się u notariusza opłatę sądową. Od 02.03.2006 jej wysokość nie jest już uzależniona od wartości nieruchomości i wynosi maksymalnie 200 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Konieczne będzie również uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych - 2% od umowy sprzedaży. Od 01.01.2007 do opłaty podatku zobowiązany jest tylko kupujący nieruchomość. Podatek ten uiszcza się notariuszowi.