FAQ

Umowa otwarta czy na wyłączność?

Nasza firma stosuje dwa warianty umów pośrednictwa. Umowa otwarta daje dużą swobodę klientowi, natomiast narzuca wiele ograniczeń pośrednikowi, które nie pozwalają zaangażować tak dużych środków na promowanie nieruchomości, jak w przypadku umowy na wyłączność.

Pośrednik, który na sprzedaż nieruchomości ma podpisaną umowę na wyłączność, ma pewność, że za wykonaną prace otrzyma wynagrodzenie. Może dzięki temu zaangażować swoje środki finansowe, przeznaczając je na promowanie nieruchomości wśród potencjalnych nabywców.

Oferty na wyłączność są traktowane przez Pośredników jako oferty priorytetowe. Jednakże bez względu na rodzaj umowy klient ma zagwarantowaną taką samą rzetelność i fachowość świadczonych przez pośrednika usług.