Oferta

Działka budowlana sprzedaż Poznań Ławica Witnicka

1 250 000.00

PLN

Sprzedaż

 • Poznań Ławica działka budowlana sprzedaż
 • Poznań Ławica Perzycka działka budowlana sprzedaż
 • Poznań Ławica Wille Bukowska Młodnik
 • Poznań Ławica działka sprzedaż
 • Poznań Ławica działka sprzedaż
 • Poznań Ławica działka sprzedaż
 • Poznań Ławica działka sprzedaż
Poznań Ławica działka budowlana sprzedaż
Poznań Ławica Perzycka działka budowlana sprzedaż
Poznań Ławica Wille Bukowska Młodnik
Poznań Ławica działka sprzedaż
Poznań Ławica działka sprzedaż
Poznań Ławica działka sprzedaż
Poznań Ławica działka sprzedaż

Informacje podstawowe

nr oferty: 510

Typ ofertySprzedaż
Rodzaj nieruchomościDziałka
Województwowielkopolskie
LokalizacjaPoznań, Ławica
Rodzaj zabudowySprzedaż
Powierzchnia użytkowa1603m2
Liczba pokoi0
Piętro0
Opłaty administracyjne0.00

Opis


Działka o powierzchni 1603 m położona Poznań Ławica ul. Perzycka w bezpośredniej bliskości nowej inwestycji Wille Bukowska Młodnik . W pobliżu znajduje się rozległy obszar zielony oraz osiedle willi jednorodzinnych tzw. Osiedle Bajkowe. Działka jest objęta MPZP oznaczona jako 6MN na tym terenie plan ustala: -odprowadzenie do sieci kanalizacji deszczowej lub dopuszczenie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie -ochronę obszaru cennego kulturowo dawnej wsi Ławica, wskazanego na rysunku planu, poprzez lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy oraz pozostałe ustalenia planu; -lokalizację na działce budowlanej budynków wolno stojących, bliźniaczych lub szeregowych na terenach 6MN, Powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż: a) 35% - dla zabudowy wolno stojącej, b) 40% - dla zabudowy bliźniaczej, c) 50% - dla zabudowy szeregowej; Powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż: a) 50% - dla zabudowy wolno stojącej b) 40% - dla zabudowy bliźniaczej, c) 30% - dla zabudowy szeregowej; intensywność zabudowy: a) nie mniejszą niż 0,15 i nie większą niż 0,7 – dla zabudowy wolno stojącej, b) nie mniejszą niż 0,2 i nie większą niż 0,8 – dla zabudowy bliźniaczej, c) nie mniejszą niż 0,25 i nie większą niż 1,0 – dla zabudowy szeregowej; wysokość budynków mieszkalnych, z zastrzeżeniem pkt 13, nie większą niż: a) w przypadku dachu płaskiego – 8,5 m i nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, b) w przypadku dachu stromego:– 9,5 m i nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne; Na terenach 6MN, w obszarze cennym kulturowo dawnej wsi Ławica, wskazanym na rysunku planu, dachy strome: naczółkowe, dwuspadowe lub czterospadowe, o głównej kalenicy równoległej do frontowej granicy działki budowlanej, przy czym: a) poziom posadzki parteru nie może być wyższy niż 0,5 m od poziomu terenu, b) poziom okapu głównych połaci dachowych nie może być wyższy niż 4,0 m od poziomu terenu, c) kąt nachylenia głównych połaci dachowych nie może być mniejszy niż 35°; Powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, dojścia i dojazdy, nie mniejszą niż: a) 500 m2 dla działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną wolno stojącą b) 300 m2 dla działek przeznaczonych pod zabudowę bliźniaczą, c) 150 m2 dla działek przeznaczonych pod zabudowę szeregową; d) Media: woda prąd gaz i kanalizacja Cena 780 PLN / m2 działki Stan prawny Działka aktualnie jest na jednej Księdze wieczystej z drugą działką, ale jest geodezyjnie wydzielona więc nie stanowi to problemu aby odłączyć ją do osobnej Księgi Wieczystej przy zakupie. Konieczne wniesienie opłaty przekształceniowej , Użytkowanie wieczyste Kontakt Real Estate 24 Daria Dziwisz +48 609 121 595

Dodatkowe zalety


Kom Miejska

Kanalizacja

Woda

Prąd

Gaz

  Daria Dziwisz

  +48 609 121 595