Odpis Z Krs Przez Internet Bezpłatny

Odpis z KRS przez Internet bezpłatny

Odpis z KRS przez Internet bezpłatny Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości można znaleźć nową usługę dostępu do informacji z Krajowego Rejestru Sądowego. Tu mamy dostęp do bezpłatnej usługi https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu  która pozwala na pobranie wydruku informacji odpowiadającej aktualnemu odpisowi o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego.Druki mają moc prawną równą dokumentom wydawanych przez Centralną Informację KRS. Centralna Informacja wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia , które mają moc dokumentów urzędowych, jeżeli mają one postać papierową lub elektroniczną. Na mocy art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, samodzielnie pobrane wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc dokumentów urzędowych, zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze.