Oferta

Sprzedaż działka Jankowice wielkopolska

349 000.00

PLN

Sprzedaż

Informacje podstawowe

nr oferty: 455

Typ ofertySprzedaż
Rodzaj nieruchomościDziałka
Województwowielkopolskie
LokalizacjaJankowice, Jankowice
Rodzaj zabudowySprzedaż
Powierzchnia użytkowa1184m2
Liczba pokoi0
Piętro0
Opłaty administracyjne0.00

Opis


Ogłoszenie dotyczy działki o numerze 50/4 prąd / skrzynka na działce / , woda w drodze, umowa na przyłącze gazowe uzgodniona. Dojazd do działki ok 300m drogą nieutwardzoną. W okolicy działki rzeka Sama działki na sprzedaż położone w Jankowicach w pobliżu przepięknego Pałacu w Jankowicach którego właścicielami byli m.in. Warzyniec Engeström z małżonką Rozalią Chłapowską czy Hrabia Kwilecki z żoną Jadwigą Zamoyską, z imponującym parkiem ze starodrzewiem o powierzchni 18 hektarów. Wycinek z MPZP Obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała nr LXXI/699/2010 Rady gminy Tarnowo Podgórne. Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 9MN 1) przeznaczenie terenu - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej; 2) zasady podziału nieruchomości: a) granice działek budowlanych przedstawiono na rysunku planu, b) dopuszcza się inny podział terenu pod warunkiem zachowania: - minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej: 1000,0 m2, - minimalnej szerokości działki: 22,0 m, c) dopuszcza się łączenie działek; 3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: a) dopuszczalne obiekty towarzyszące – budynki gospodarcze i garażowe, b) powierzchnia zabudowy - maks. 30 % powierzchni działki budowlanej, c) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40 % powierzchni działki budowlanej, d) wysokość zabudowy: - budynku mieszkalnego: do 2 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, jednak nie wyżej niż 10,0 m, - budynku gospodarczego, garażowego: maks. 6,0 m, e) geometria dachów: - budynku mieszkalnego: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych 30º - 45º, - budynku gospodarczego, garażowego: dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o połaciach symetrycznych, o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45º; 4) zasady obsługi w zakresie komunikacji - dojazd z drogi publicznej – dojazdowej 14KDd, z dróg wewnętrznych 15KDw, 16KDw, 17KDw oraz z dróg gminnych zlokalizowanych poza granicami opracowania planu; Okolica : Doskonały dojazd – DK 92 i trasa szybkiego ruchu S11 - zachodnia obwodnica Poznania Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura Gminy Tarnowo Podgórne Przemyślane projekty podziału terenu na działki budowlane Rekreacja - jeziora, parki z pomnikami przyrody, aquapark, kluby fitness Atrakcje - Pałac w Jankowicach, zabytkowe parki podworskie, Dolina Samy Malowniczy krajobraz i czyste powietrze Cena 349.000 PLN Kontakt Real Estate 24 Daria Dziwisz +48 609 121 595

Dodatkowe zalety


Woda

Prąd

Gaz

Daria Dziwisz

+48 609 121 595